home
home

Zásady zpracování osobních údajů

Úvod

Tyto zásady vysvětlují, jaké osobní údaje návštěvníků naší webové stránky využíváme a za jakými účely. Zásady jsou platné od 1. 7. 2022.

Jaké osobní údaje sbíráme

Mohou být shromažďovány, ukládány a používány následující typy osobních údajů:

 • Informace o Vašem zařízení, včetně Vaší IP adresy, geografické lokace, typu a verze prohlížeče a operačního systému.
 • Informace o Vašich návštěvách a používání těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazování stránek a navigační cesty webu.
 • Informace, které jsou generovány při používání našich webových stránek, včetně toho, kdy, jak často a za jakých okolností ji používáte.
 • Informace, které nám zašlete prostřednictvím kontaktního nebo rezervačního formuláře. Například Váš email, jméno, telefonní číslo.
 • Jakékoli další osobní údaje, které nám zašlete.

Odkud údaje získáváme

Přímo od uživatelů webového rozhraní, jinde údaje nečerpáme.

Jak s údaji pracujeme

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli naše služby poskytovat.

Používání osobních údajů

Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je poskytování našich produktů a služeb. Osobní údaje, které nám byly zaslány prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách. Můžeme používat vaše osobní údaje pro následující:

 • Správa našich webových stránek a podnikání.
 • Personalizace našich webových stránek pro Vás.
 • Zasílání e-mailových upozornění, o která jste konkrétně požádali.
 • Vyřizování zpráv, dotazů a stížností podaných Vámi, které se vás týkají naší webové stránky nebo podnikání.

Bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytneme Vaše osobní údaje jakékoli třetí straně pro přímý marketing jejich nebo jakékoli jiné třetí strany.

Vaše práva

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. Přístupem k osobním údajům se rozumí právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:

 • Účely zpracování.
 • Kategorie dotčených osobních údajů.
 • Seznam příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.
 • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
 • Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů.

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají.

Máte právo vznést námitku proti používání Vašich osobních údajů. Po vznesení námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné, oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy jen po dobu nutnou k dosažení účelu, pro který jsme je od Vás získali nebo po dobu, kterou nám ukládá zákon, že tyto informace musíme uchovávat.

Bezpečnost

Vaše údaje budou zpracovávat pouze osoby, které je nutně potřebují ke své činnosti tak, abychom Vám mohli vždy poskytnout ty nejlepší služby.

Zároveň se budeme snažit poskytovat nejvyšší možnou míru technického zabezpečení Vašich osobních údajů.

Soubory Cookies

Na této webové stránce nevyužíváme soubory Cookies pro žádné účely.

Naposledy aktualizováno: 2. 7. 2022.

Nejbližší termíny

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla odeslána.